Wallage: 'Iedereen zou evaluatie Dialoogtafel serieus moeten nemen'

Jacques Wallage, één van de twee voorzitters van de Dialoogtafel, betreurt het vertrek van drie bestuurders van de Groninger Bodem Beweging.
Wachten

Volgens Wallage had de meerderheid van het bestuur beter kunnen wachten tot 3 september, wanneer de Dialoogtafel de externe evaluatie bespreekt. Wallage: 'Iedereen zou er goed aan doen die evaluatie serieus te nemen.'
Lambert de Bont en Corine Jansen zijn overigens gewoon aanwezig bij deze evaluatie.

Goed werk

Volgens Wallage wijst de evaluatie aan dat de Dialoogtafel goed werk verricht, exact het tegendeel van wat de afvallige bestuursleden beweren.