Groningse jongeren hebben jeugdzorg het hardst nodig

Onze provincie heeft relatief de meeste jongeren, die jeugdzorg krijgen. Sinds de invoering van de Jeugdwet op 1 januari zijn gemeenten verantwoordelijk voor deze zorg.
In Oost-Groningen heeft 9,9 procent van de jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. Rondom Delfzijl is dat 9,7 procent en in de rest van de provincie 6,5 procent.
In totaal gaat het om 11.750 Groningse jongeren. Het totaal aantal jongeren in Nederland met jeugdzorg is 233.000. Het gaat om CBS-cijfers uit het eerste kwartaal van 2015.

Hulp en bescherming

Het grootste deel van de jeugdzorg (85 procent) bestaat uit ondersteuning bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere of opvoedingsproblemen van de ouders.
Daarnaast bestaat de jeugdzorg voor twaalf procent uit jeugdbescherming en voor drie procent uit jeugdreclassering.