'Melkveehouders moeten investeringen uitstellen'

De Rabobank adviseert melkveehouders om investeringen zo veel mogelijk uit te stellen, om vlees op de botten te houden voor de komende jaren.
De melkveehouderij zit in zwaar weer door een combinatie van factoren. De melkprijs is in anderhalf jaar tijd met meer dan een kwart gedaald. Ook is het niet mogelijk om de productie op te voeren, omdat de boeren maar een beperkte hoeveelheid mest mogen produceren.

Melkquotum

Volgens Marijn Dekkers, sectormanager voor de melkveehouderij bij de Rabobank, hebben boeren daar te weinig rekening mee gehouden toen in april het melkquotum werd losgelaten. Zij breidden hun veestapel uit en investeerden in nieuwe, grotere stallen.
Dekkers ziet nu steeds meer boeren aankloppen bij de bank. Hij zegt de meeste boerenbedrijven met liquiditeitsproblemen te kunnen helpen met extra leningen. Hij adviseert de bedrijven bovendien niet-noodzakelijke investeringen uit te stellen, zodat ze de lage melkprijzen kunnen opvangen.

Half jaar

Dekkers rekent erop dat de problemen over een half jaar voorbij zijn. 'Ik verwacht dat de melkproductie eind dit jaar, begin volgend jaar wereldwijd afneemt en dat de vraag vanuit China toeneemt.'