Lage melkprijs drijft boeren in het nauw

Melkveehouders in onze provincie komen steeds vaker in moeilijkheden door de lage melkprijs. De boeren krijgen nu 28 cent per liter, terwijl dat een jaar geleden nog 39 cent was.
Die prijsdaling komt zeer ongelegen, want boeren hebben net veel geld geïnvesteerd. Ze hebben meer dieren gekocht en hun stallen vernieuwd. Dat doen de veehouders omdat het melkquotum een paar maanden geleden is afgeschaft.
Willem Overbeek in Ganzedijk heeft twee jaar geleden voor veel geld een nieuwe stal gebouwd. Daarmee wilde hij het welzijn van zijn koeien verbeteren en meer melk produceren. Maar die investering laat zich moeilijk terugbetalen nu de melkprijs is gekelderd.

Onder kostprijs

Overbeek: 'De financiering van deze stal is gebaseerd op tweehonderd koeien en ik heb er nu honderdvijfenzestig. Ik produceer dus te weinig melk om de financiering terug te betalen. Daarbovenop krijg ik nu elf cent minder voor een liter melk en dat maakt de situatie er niet gemakkelijker op. Ik produceer onder de kostprijs.'

Voorzien

Op 1 april van dit jaar werd het melkquotum losgelaten en sindsdien mogen boeren onbeperkt melk produceren. Een ijzeren economische wet zegt dat dan de prijzen dalen. Logisch, zou je denken.
Overbeek: 'Natuurlijk wisten we dat er veel meer melk op de markt zou komen, maar dat de prijs zo zou kelderen, dat had niemand voorzien.'

China en Rusland

De boeren kregen ook nog te maken met de Russische boycot van Europese producten, waardoor een grote afzetmarkt is weggevallen.
Nu ook de export naar China stagneert, wordt de situatie voor de melkveehouderij steeds lastiger. Overbeek: 'De Chinezen hebben het slim gespeeld. In de afgelopen tijd hebben ze grote buffers aangelegd. Daardoor is de vraag naar Nederlandse melk afgenomen en nu wachten ze tot de prijzen hier nog verder gaan dalen.' De boeren hopen dat de export naar China begin volgend jaar weer aantrekt.

Mestregels

Tot overmaat van ramp heeft staatssecretaris Sharon Dijksma nieuwe mest- en fosfaatregels ingevoerd. Want meer koeien, betekent meer mest en die mestproductie moet ook niet uit de hand lopen en het milieu schaden. Daardoor zijn boeren ook nog meer geld kwijt aan mestverwerking. 'Dat kwam als een verrassing en maakt het voor ons boeren lastig om daarop in te spelen,' verzucht Overbeek.