Kippen dood bij boerderijbrand in Sebaldeburen

Brand heeft zondagochtend een boerderij in Sebaldeburen deels in de as gelegd. Er vielen geen gewonden. Wel kwamen dertien kippen om het leven. Een twintigtal jonge stieren kon op tijd uit de stal worden gehaald.
Water

Eén stal is volledig verwoest. De inspanningen van de brandweer waren er vooral op gericht om het woonhuis te behouden. Dat kostte veel moeite, omdat er smeulend riet onder het dak zat. Met vanuit Groningen aangevoerd materieel werd het dak opengemaakt en volgepompt met water.


De brandweer had aanvankelijk een tekort aan bluswater. Dat moest via een kilometer lange leiding uit een kanaal worden opgepompt.

Asbest

Na enkele uren kon het sein brand meester worden gegeven, maar het woongedeelte liep zware rook- en waterschade op.
Bij de brand is asbest vrijgekomen, maar volgens de brandweer levert dat geen grote problemen op. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.