Nog dit jaar duidelijkheid voor inwoners aardbevingsgebied

Inwoners van het Groningse aardbevingsgebied krijgen voor het eind van dit jaar te horen wat hen de komende jaren te wachten staat. Die toezegging doet nationaal coördinator Hans Alders.
Het gaat dan om de versteviging van huizen, bedrijven, monumenten en beeldbepalende panden.

Plan van aanpak

Het aardbevingsgebied is in vier clusters verdeeld. De gemeenten in die gebieden inventariseren wat er allemaal moet gebeuren.
De komende tijd worden werkconferenties gehouden. Eind september is er een afsluitende bijeenkomst, waarin concrete plannen en regelingen worden gepresenteerd.
Nog dit jaar gaat er een plan van aanpak naar het provinciebestuur en naar het kabinet.