Minder suikerbieten: campagne duurt bijna maand korter

De suikeropbrengst zal dit jaar lager uitvallen dan vorig jaar. Vorig jaar was de opbrengst 15 ton suiker per hectare, dit jaar is dat 13,5 ton per hectare. Dat zegt Bram Fetter, directeur van de Suiker Unie in Hoogkerk.
Volgens Fetter is er vorig jaar meer suiker gemaakt dan volgens de Europese quota was toegestaan. 'Daardoor mogen we een deel van deze suiker pas dit jaar verkopen. We hebben daarom besloten om dit jaar minder suikerbieten in te laten zaaien.'

Vrije markt

Het suikerquotumsysteem stopt in 2017. Suiker Unie is zich inmiddels aan het voorbereiden op een vrije markt. 'Voor ons betekent een vrije markt meer concurrentie en lagere prijzen. Maar aan de andere kant kunnen we straks ook zoveel suiker als we willen op de markt zetten', vertelt Fetter. 'We proberen daarom ons marktaandeel te vergroten.'

Kortere bietencampagne

Doordat de suikerbietenoogst dit jaar minder groot is dan vorig jaar, verwacht Suiker Unie dat de bietencampagne zo'n 20 tot 30 dagen korter duurt dan vorig jaar. De opbrengsten kunnen nu al berekend worden door computermodellen die het bedrijf toepast.