Aantal broedvogels Waddenzee neemt steeds sneller af

Het aantal broedvogels in de Waddenzee neemt steeds sneller af. Dat blijkt uit internationaal onderzoek.
Het gaat al tientallen jaren slecht met vogels als de scholekster, de kluut of de strandplevier, maar de laatste tien jaar is die daling het grootst geweest.
Kees Koffijberg van Sovon Vogelonderzoek Nederland: 'We zien een afname van het aantal tijdens de tellingen. Wat we ook zien is dat de vogels op steeds minder plekken broeden.'

Oorzaken

Er zijn volgens Koffijnberg meerdere oorzaken voor de afname. 'Afgelopen decennia is er een toename van het aantal stormvloeden in het broedseizoen. Plus dat met name langs de vaste wal vogels slachtoffer worden van predatie' (prooidieren, red.).