Een meter lang, twaalf kilo zwaar: dit is de beverrat

De rattenvangers van waterschap Hunze en Aa's hebben de 28ste beverrat gevangen aan de Duitse grens. Een beverrat is gemiddeld bijna een meter lang en maximaal twaalf kilo zwaar.
Tien keer zo groot

Dat maakt het knaagdier bijn tien keer zo groot als de muskusrat. Om te voorkomen dat de beverratten grote schade aanrichten aan kades en dijken, schiet het waterschap ze direct af als ze in de val lopen.