Adorpers knappen schoolplein De Wierde op

De ouders van leerlingen van OBS De Wierde willen er samen met de inwoners van Adorp voor gaan zorgen dat de school ook in de toekomst zelfstandig kan blijven bestaan.
Allereerst nemen ze maandag- en dinsdagavond het schoolplein onder handen. Ze willen de leerlingen en leraren volgende week een goede start geven als de school weer begint.

Ziel van het dorp

'De school is een beetje de ziel van het dorp', stelt Mark Jan Ineke, voorzitter van de medezeggenschapsraad van OBS De Wierde. 'Het is ook belangrijk voor jonge ouders die hier komen wonen, de school zorgt voor aantrekkingskracht en geeft een stuk bedrijvigheid in het dorp.'

Fusieplannen

Het schoolbestuur Lauwers en Eems heeft plannen om de school te laten fuseren met CBS de Meander in Sauwerd. Dat leidde in juni tot een handtekeningenactie. Ineke: 'In de eerste week van de schoolvakantie hoorden we van Lauwers en Eems dat we met elkaar mogen bekijken hoe we de school kunnen behouden. We willen nu eerst met de opknapbeurt zorgen voor een frisse start. Daarna gaan we samen met dorpsbelangen, ouders en Lauwers en Eems kijken hoe we het gaan aanpakken.'