Adorp in Actie voor obs De Wierde

Snoeien, schuren, doeltjes plaatsen op het schoolplein en bomen zagen. Ouders van leerlingen van obs de Wierde in Adorp gaven massaal gehoor aan de oproep om het schoolplein onder handen te nemen.
Fusie

Het schoolbestuur Lauwers en Eems heeft plannen om de school te laten fuseren met CBS de Meander in Sauwerd. Dat is tegen het zere been van de ouders en ook van de inwoners van Adorp. Zij vinden dat de school bij het dorp hoort en gaan er alles aan doen om de school te behouden. En daar steken ze graag de handen voor uit de mouwen.

Belangrijk voor het dorp

'Adorp zou zonder school zijn levendighied verliezen, stelt Collin Hamming, één van de ouders die met de hogedrukspuit het schoolplein schoonmaakt. Zonder een school kiezen jonge gezinnen toch minder snel voor Adorp, denkt hij.

Handtekeningeactie succesvol

In juni werden meer dan 400 handtekeningen overhandigd aan het schoolbestuur. In de eerste week van de schoolvakantie werd duidelijk dat er een kans bestaat dat de school in Adorp kan blijven.
Met de schoonmaakactie willen de inwoners laten zien dat ook zij graag hun steentje bijdragen. Binnenkort gaan de ouders, de school, dorpsbelangen en Lauwers en Eems kijken hoe het verder moet.