ANBO Noord denkt na over regionale bond

De noordelijke afdelingen van de ouderenbond ANBO zoeken een alternatief voor hun eigen bond.
Ze liggen overhoop met het hoofdbestuur omdat die vooral aan belangenbehartiging wil doen, terwijl de afdelingen ook concrete hulp willen voor de leden.
De bemiddeling die de afdelingen hadden gevraagd bij de raad van toezicht is voorlopig op niks uitgelopen en nu kijken ze dus om zich heen.

Regionale bond

'In Overijssel is ook zo'n strijd geweest, daar is een Overijsselse bond uit ontstaan', zegt woordvoerder Fokke Annema. Annema sluit daarom de komst van een regionale afdeling in het Noorden niet uit.

Patstelling

'We missen inspraak in het beleid en waardering voor de sociale activiteiten die de afdelingen met heel veel succes organiseren.' Volgens Annema is de landelijke bond niet bereid de statuten te veranderen om het beleid te reorganiseren. 'En dan krijg je een patstelling', zegt Annema.

Pilot

'Voor eind september hebben we een pilot klaar waar de leden en afdelingen hun meningen over kunnen geven.'
Een regionale afdeling opstarten kost geld, maar Annema ziet geen beren op de weg: 'Als je het op papier hebt, dan blijkt er in Nederland toch ineens mogelijk te zijn om links en rechts startkapitaal los te peuteren', besluit Annema.