Meer overledenen, minder geboortes in Groningen

© Flickr / Jeanette Runyon Penumbra (creative commons)
Het afgelopen halfjaar zijn er in Groningen meer mensen overleden dan dat er kinderen zijn geboren. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
In de eerste zes maanden van het jaar werden er in onze provincie 2.543 kinderen geboren, terwijl er 2.828 mensen stierven, zo heeft datanieuwsdienst LocalFocus becijferd. In geen enkele andere provincie was de krimp zo groot.
Ook elders in het Noorden, en in het Zuiden van het land, was er sprake van natuurlijke bevolkingskrimp. Landelijk nam de bevolking door natuurlijke groei met 5.000 mensen toe. Doordat de immigratie relatief hoog was, groeide de bevolking landelijk met 22.000 mensen.