Problemen met basisscholen Nuis zijn opgelost

© Google Street View
Ouders en leerlingen van basisschool 't Sterrenpad in Nuis en Niebert kunnen de eerste schooldag, komende maandag, met een gerust hart tegemoet zien. De problemen op de school zijn voorbij en maandag begint de school met een schone lei, als Jenaplanschool 't Sterrenpad.

't Sterrenpad is een brede school, die bestaat uit OBS De Coepel en CBS De Kring. De Coepel is onderdeel van Westerwijs, De Kring is zelfstandig. Er zijn fusieplannen, waarbij De Kring onderdeel wordt van Westerwijs. Maar de fusie loopt spaak en op 1 juni schrijven de ouders van De Coepel hun kinderen
naar De Kring.

Laatste weken

De leerkrachten van De Coepel blijven lesgeven aan hun leerlingen, die nu dus leerlingen van de christelijke school zijn. Twee weken voor de zomervakantie haalt Westerwijs zijn zeven leerkrachten weg uit De Coepel en brengt ze onder bij andere scholen binnen de organsatie. De kinderen van De Coepel krijgen daardoor geen les meer van hun eigen juf of meester, maar van de leerkrachten van De Kring.
Het bestuur van Westerwijs, waar de Coepel onder valt, neemt de maatregel onder meer omdat De Kring wel de kinderen van De Coepel overneemt, maar Westerwijs nog wel het salaris van de leerkrachten moet betalen. Westerwijs-voorzitter Ton van Pelt zegt daar later over: 'Het is spijtig'...,'maar we konden niet anders.'

'Moreel fout'

De Kring-directeur Wim Huiting: is woedend en spreekt van onbehoorlijk bestuur bij Westerwijs: 'Aan de kinderen en de ouders van De Coepel is verteld dat er niets zou veranderen. Dezelfde juffen en meesters zouden voor de klas blijven staan, maar dan onder de vlag van De Kring. En nu dit. Juridisch staat Westerwijs waarschijnlijk in zijn recht, maar moreel is het fout. Dit kan Westerwijs de kinderen de laatste weken niet aandoen. Ik vind het verwerpelijk.'

Coepel opgeheven

Tijdens de zomervakantie hebben De Coepel (Westerwijs) en De Kring de problemen opgelost.
De onderwijzers van De Coepel hebben hun ontslag ingediend bij Westerwijs en zijn in dienst getreden van De Kring. Ook over de overname van de inboedel van De Coepel zijn beide partijen het eens geworden.
De school in Nuis gaat nu verder als Jenaplanschool 't Sterrenpad en sluit zich aan bij de Vereniging Bijzondere Scholen. De Coepel is inmiddels opgeheven. De gemeenteraad van Marum nam dat besluit al vlak voor de zomervakantie.
Wim Huiting is opgelucht: 'We kunnen maandag fris beginnen aan het nieuwe schooljaar, en met zijn allen hebben we daar heel veel zin in.'