Oprichter Waddenvereniging herhaalt oproep van 50 jaar geleden

Kees Wevers, oprichter van de Waddenvereniging, plaatst zaterdag een symbolische oproep in het Dagblad van het Noorden, de Telegraaf en de Leeuwarder Courant.
Hij plaatst deze advertentie om iedereen die zich de afgelopen vijftig jaar heeft ingezet voor de vereniging te wijzen op een reünie op 12 en 13 september.

Inpolderingsplannen

Vijftig jaar geleden plaatste Wevers als 16-jarige ook al een oproep in diverse landelijke en regionale kranten. Daarin spoorde hij mensen aan in actie te komen tegen de inpolderingsplannen voor het wad en samen met hem een landelijke vereniging tot behoud van de Waddenzee op te richten.

Begin van Waddenvereniging

Vijftig jaar geleden bestonden er plannen om het wad tussen Friesland en Ameland in te polderen door middel van twee dammen. Aanleiding voor Wevers om een oproep in de krant te plaatsen gericht aan iedereen die het wad wilde behouden.
De oprichting van de Waddenvereniging vloeide hier later dat jaar, op 17 oktober 1965, uit voort.

Jubileumactiviteiten

Dit jaar viert de Waddenvereniging haar vijftigjarig jubileum, ter ere waarvan zij verschillende jubileumactiviteiten organiseert. Een daarvan is de reünie op 12 en 13 september.

Wadlopen

Tijdens deze tweedaagse reünie staat een wadlooptocht van Holwerd naar Ameland centraal. De tocht gaat precies over het gebied dat vijftig jaar geleden ingepolderd zou worden.