Ongeloof en verbazing over uitspraken Alders

Nationaal Coördinator Hans Alders roept nogal wat vragen op met zijn uitspraken van het afgelopen weekeinde.
Beefgebied kleiner

Alders zei in het Algemeen Daglad dat het aardbevingsgebied veel kleiner is dan in eerdere instantie werd verondersteld. Niet 170.000 woningen zouden moeten worden verstevigd, maar 'slechts' vele tienduizenden. Dat zou volgens de Nationaal Coördinator blijken uit nieuwe gegevens.
Dick Kleijer van de Groninger Bodem Beweging wil graag die nieuwe gegevens graag inzien. Hij reageert vol ongeloof op de uitspraken van Alders.

Voorbarig

Ook de Statenfractie van GroenLinks is verbaasd. Statenlid Henri Meendering noemt de uitspraken voorbarig. 'Het is verstandig om alle mogelijkheden te onderzoeken, maar zo lang er onderzoeken lopen, is het raar dat de heer Alders zijn conclusies al naar buiten brengt.'
Woensdag gaat Alders met een aantal leden van Provinciale Staten in gesprek over zijn werkzaamheden als Nationaal Coördinator en de rol die PS daarbij vervullen. Volgens Meendering zal er dan ook gesproken worden over de beweringen in het AD.