Provincie trekt miljoenen uit voor leefbaarheid

© Erik Hogeboom
De provincie Groningen investeert de komende vier jaar 22 miljoen euro in de leefbaarheid van de Groninger dorpen. Dat blijkt uit de nieuwe begroting, die dinsdagmiddag is gepresenteerd.
De investering in de leefbaarheid komt voor een groot deel uit de reserves van de provincie. Gedeputeerde Staten willen graag met de gemeenten en bewoners in gesprek over de concrete plannen. 'We gaan niet eenzijdig opleggen waar we het geld aan uit gaan geven', zegt SP-gedeputeerde Eelco Eikenaar.

Comfortabele fietspaden

In de begroting staat ook dat er geld komt voor onderzoek naar nieuwe Fietsroutes Plus - extra brede en comfortabele fietspaden - tussen Groningen, Haren en Zuidlaren, en tussen Groningen en Assen. Ook komt de provincie met een Actieplan Fiets.
'We willen graag dat forensen vaker het openbaar vervoer of de fiets pakken', zegt gedeputeerde Fleur Gräper (D66). 'Oplaadpunten voor e-bikes, andere faciliteiten, daar gaan we stevig mee aan de slag. En ook scholieren willen we graag nog meer op de fiets hebben.'

Meer geld voor MKB

Voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf komt nog meer geld beschikbaar. Het al bestaande fonds van 40 miljoen euro wordt uitgebreid met nog eens 25 miljoen euro. Het provinciebestuur wil vooral kredieten verstrekken, in plaats van subsidies verlenen.
Gedeputeerde Patrick Brouns (CDA): 'Als je met overheidsgeld een project van de grond tilt dat ook geld op levert, is het logisch dat je de overheid terugbetaalt, zodat het geld ook weer aan andere projecten kan worden uitgegeven.'

Biologische landbouw

De provincie heeft 500.000 euro beschikbaar om de gangbare landbouw te stimuleren om aan biologische landbouw te gaan doen. 'Het gaat vaak om kleinere bedrijven en kennisachterstand, daar willen we iets aan doen', zegt gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie). Met zijn portefeuille Natuur & Landschap is ie 'spekkoper', de komende vier jaar wordt er 10 miljoen euro extra aan uitgegeven.

Energieprogramma

Ook stelt het provinciebestuur voor 2016 nog een nieuw energieprogramma op. 'Dat moet in februari klaar zijn. Ook hier willen we gaan werken met een revolverend fonds', zegt gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks). Daar moet 10 miljoen euro in komen. 'Dat is zowel om onderzoek te versterken als om zichtbare projecten als zonneweiden te ondersteunen. In Groningen moeten we versneld willen overstappen op schone energie. We willen besparen op gasgebruik, schone energie produceren en we willen het vooral sámen met ondernemers doen.'
De provincie geeft volgend jaar 308 miljoen euro uit. Eind september besluiten Provinciale Staten over de begroting.