Groninger ondernemers positiever over toekomst

© Flickr / FaceMePLS
Noordelijke ondernemers hebben weer meer vertrouwen in de toekomst. Dat blijkt uit de Conjunctuur Enquête Nederland (COEN) over het derde kwartaal van 2015.
Groningse ondernemers zijn landelijk gezien zelfs het meest optimistisch over het economisch klimaat. Dat komt vooral doordat de verwachtingen voor de bouwsector erg positief worden ingeschat, vermoedelijk dankzij het herstel van aardbevingsschade.

Andere sectoren

Maar ook in andere sectoren, zoals de industrie, delfstoffenwinning (gas), horeca en zakelijke dienstverlening wordt de economische ontwikkeling optimistisch ingeschat. Het vertrouwen in de detailhandel, de informatie- en communicatiesector en de verkoop en verhuur van onroerend goed neemt wel af.

Omzet en orderpositie

Groningse ondernemers zijn bovendien positiever over hun omzetverwachtingen en orderportefeuille ten opzichte van een jaar geleden, maar verwachten het komende kwartaal wel minder om te zetten. Zo verwachten ze minder producten en diensten af te kunnen zetten in het buitenland.
Qua winstgevendheid deden Groningse ondernemers het de voorbije drie maanden goed: na Zeeland kon Groningen zelfs de grootste toename noteren.

Personeel

Ondernemers in onze provincie zijn ook positiever over de omvang van hun personeelsbestand vergeleken met een jaar geleden. Niettemin verwachten zij het komend kwartaal per saldo wel minder mensen in dienst te hebben.