Werknemers Wedeka krijgen terugkeergarantie

© Archief RTV Noord
Werknemers van werkvoorzieningsschap Wedeka krijgen een terugkeergarantie als ze worden geplaatst bij een ander bedrijf.
Het College van B en W van Vlagtwedde neemt die garantie over van het Wedeka-bestuur. Het gaat om medewerkers die moeten stoppen met een traject voor begeleid werken buiten het schap. Dat kan om allerlei redenen zijn, bijvoorbeeld een failissement.

Bekrachtigen

Het bestuur van Wedeka had die terugkeergarantie al gegeven, maar de colleges van de gemeenten die in Wedeka deelnemen moeten dat voor hun eigen inwoners bekrachtigen.
'Dat geeft zekerheid en vertrouwen voor de mensen die het betreft', aldus wethouder Seine Lok van Vlagtwedde.

Onzeker

Hij constateert dat een aantal werknemers in de wsw-bedrijven onzeker is over hun toekomst. Synergon en Wedeka gaan bijvoorbeeld op in een nieuwe afgeslankte organisatie.

Begeleid werken

Er komen geen nieuwe werknemers meer bij en mensen die elders een baan vinden kunnen er niet meer in terug. Dat laatste geldt dus niet voor mensen die een begeleid werken traject buiten Wedeka volgen en dat werk verliezen.

Werken buiten Wedeka

Omgekeerd moet de terugkeergarantie wsw-ers ook stimuleren werk buiten Wedeka te aanvaarden. Er moeten dan wel voldoende banen beschikbaar zijn voor die categorie werknemers, maar Lok gaat er vanuit dat steeds meer kleinere bedrijven die beschikbaar stellen.

Overtuigen

Voor bedrijven die meer dan 25 werknemers in dienst hebben geldt daarvoor al een wettelijke verplichting. Maar dergelijke bedrijven zijn er in Westerwolde niet veel. Lok probeert daarom in samenwerking met zijn collega in Bellingwedde juist kleinere ondernemers ervan te overtuigen dat wsw-ers goed kunnen meedraaien.
Afgelopen voorjaar hielden beide gemeenten nog een voorlichtingsbijeenkomst met dat thema. Volgens Lok gaat dat beleid vruchten afwerpen.