Het vervalsen van schadeformulieren levert Delfzijlster een werkstraf op

© Jos Schuurman/FPS
Het vervalsen van een schadeformulier van een verzekeringsmaatschappij heeft een 43-jarige vrouw uit Delfzijl een werkstraf van zestig uur opgeleverd. De vrouw vulde voor een kennis de schadepapieren in en vervalste daarbij de handtekening.
Het schadebedrag van 900 euro kreeg de vrouw hierdoor op haar eigen rekening uitgekeerd.

Vriendschap

De kennis waarvoor het papier werd ingevuld was bij de Delfzijlster kind aan huis. Haar woning fungeerde als postadres voor deze vriend. Hij bracht ook een gouden ketting en een duur horloge bij de vrouw onder.
Aan de vriendschap kwam een einde door ruzies over geld. De vriend deed aangifte van het vervalsen van de handtekening en verduisteren van de sieraden.
Dit laatste achtte de rechter niet bewezen. Het geld van de verzekeringsmaatschappij is inmiddels door de vrouw aan het slachtoffer terugbetaald.