'Rechter vindt expert NAM niet onafhankelijk genoeg'

Bij een conflict tussen een gedupeerde in het aardbevingsgebied en de NAM heeft de rechter voor het eerst een onafhankelijke deskundige benoemd. Advocaat Pieter Huitema van De Haan advocaten noemt dat een doorbraak.
Volgens hem heeft de rechter hiermee vastgesteld dat de expert die bij een conflict een finaal oordeel moet vellen nu niet onafhankelijk genoeg is.

Ton verschil

De advocaat treedt op namens een gedupeerde. De NAM had de betrokkene een schadevergoeding van 2500 euro toegekend. De door de bewoner ingeschakelde expert komt uit op een bedrag, dat honderdduizend euro hoger ligt.
In het schadeprotocol is geregeld dat de gedupeerde en de NAM samen een derde taxateur kunnen inschakelen. De gedupeerde weigert daar mee akoord te gaan.

Doorbraak

In plaats daarvan stapt hij naar de rechter. En die heeft nu bepaald dat een onafhankelijke deskundige zich nu over de zaak moet buigen.
Volgens advocaat Pieter Huitema van De Haan Advocaten heeft deze uitspraak grote gevolgen. 'Veel mensen lopen vast in de schadeafhandeling met de NAM. Voor hen is het goed om te weten dat ze zich geen deskundige door de NAM hoeven laten opleggen. Ze kunnen nu de rechter vragen een onafhankelijke deskundige in te schakelen,' licht Huitema toe.
De NAM vindt dat de advocaat de uitspraak verkeerd uitlegt. 'De rechter zegt nergens in het vonnis dat de derde experts die door bewoner en ons in goed overleg kan worden ingeschakeld niet onafhankelijk is,' laat een woordvoerder weten.
Hij wijst er verder dat de kosten van zo'n door de rechter aan te wijzen onafhankelijke expert voor rekening van de gedupeerde komen.