Provincie Groningen kan bouw megastal Vlagtwedde toch schrappen

© FPS/Jos Schuurman
De provincie Groningen kan alsnog een streep zetten door de komst van een megastal in Vlagtwedde. Dat blijkt uit juridisch onderzoek dat in opdracht van de Staten is uitgevoerd.
Buijs

Het gaat om het plan van veehouder Buijs uit Rosmalen, die vlakbij Bourtange een bedrijf met 1.000 melkkoeien en 800 stuks jongvee wil neerzetten. Daarvoor is een staloppervlakte nodig van 10 hectare. De Brabander is al sinds 2007 bezig met de plannen.

Uitzondering

In 2013 besloot het vorige provinciebestuur dat nieuwe stallen niet groter mogen zijn dan 4 hectare. Maar voor al lopende aanvragen, zoals die van Buijs, werd destijds een uitzondering gemaakt.
Volgens een meerderheid in de Staten was het juridisch niet mogeijk al lopende projecten te stoppen. De toenmalige gedeputeerde Wiebe van der Ploeg (Groen Links) was het met dit besluit niet eens en stapte op.

Statenverkiezingen

Maar na de Statenverkiezingen in maart dit jaar zijn de verhoudingen in het provinciehuis veranderd. De nieuwe Staten lieten een advocatenkantoor onderzoeken of Buijs toch nog kan worden gestopt. En dat kantoor komt tot de conclusie dat dat wel degelijk kan.

Collegeprogramma

Met die wetenschap moeten GS nu een besluit nemen over de vergunningaanvraag van Buijs. In het collegeprogramma staat dat GS megastallen in principe wil weren, als dit juridisch haalbaar is en het geen grote financiele gevolgen heeft.

Schadeclaim

Eerder heeft de advocaat van de Brabantse veeboer al laten weten dat Buijs zeer teleurgesteld is over de opstelling van de Staten. Hij verwacht dat Buijs een schadeclaim van tientallen miljoenen euro's indient als zijn plan inderdaad wordt geschrapt.