'Het gevaar van mestgassen wordt onderschat'

Onderzoeker Henk Wijnholds deed tests op het ontstaan van gevaarlijke gassen bij het mengen van mest op een boerderij in Anloo. Hij stond versteld van de hoeveelheid giftige stoffen die vrijkwamen.
Flauwgevallen boer

De proeven werden gehouden op de boerderij van Henk Tiems. Hij raakte begin dit jaar buiten bewustzijn toen hij mest aan het mixen was. Hij kon nog net op tijd gered worden. Tiems is geschrokken van het ongeluk en wilde graag meewerken met de testen, schrijft RTV Drenthe.
Begin 2013 kwamen in Makkinga drie personen om het leven bij het schoonmaken van een mestsilo. Naar aanleiding daarvan kwam de Onderzoeksraad voor Veiligheid met een rapport met daarin een aantal veiligheidstips.

Gasmaskers

Wijnholds komt tot dezelfde conclusie. Zo zouden boeren gasmaskers en meetapparatuur bij zich moeten hebben. De dieren moeten zoveel mogelijk uit de stallen en de ruimtes moeten geventileerd worden.

Brandweer Annen

De vrijwillige brandweer Annen was betrokken bij de proeven. Voor brandweermensen zijn er protocollen als het gaat om de omgang met mestgassen. Tijdens de metingen in Anloo realiseerden veel brandweerlieden zich pas voor het eerst hoe gevaarlijk de gifgassen echt zijn.
Jan Hadders van de brandweer: 'De vrijwillige brandweer bestaat uit timmermannen, schilders, mensen uit de zorg en die krijgen niet vaak met mestgas te maken.'
Door mest te mengen of te verdunnen komt er waterstofsulfide en blauwzuurgas vrij. Beide stoffen kunnen dodelijk zijn bij inademing.