Provinciale pot met asbestsubsidie moet leeg

De provincie verlengt opnieuw de subsidieregeling 'Asbest van het dak, Zonnepanelen erop'. Voor boeren en eigenaren van (voormalige) agrarische bouwblokken met asbestdaken is nog 300.000 euro beschikbaar.
In 2013 stelden Rijk en provincies subsidie beschikbaar voor het vrijwillig vervangen van asbestdaken door daken met zonnepanelen. In Groningen ging 800.000 euro in de geldpot. En 'de pot moet leeg', zegt gedeputeerde Nienke Homan van GroenLinks.

Maar 27 aanvragen

De regeling werd in 2014 al eens verlengd tot 1 september 2015. De regels werden ook al meerdere keren versoepeld. Na één jaar waren pas 27 aanvragen gehonoreerd. Het huidige college van Gedeputeerde Staten heeft nu besloten de regeling nog eens met een jaar te verlengen.
Inmiddels staat de teller op 85 aanvragen.

250 m²

De subsidie geldt voor boeren die minimaal 250 vierkante meter asbestdak willen vervangen. Per vierkante meter is 4,50 euro subsidie beschikbaar. De maximale subsidie per aanvrager is 15.000 euro.
Het Rijk wil met ingang van 1 januari 2024 een verbod op asbesthoudende daken.