Groningens Ontzet op lijst Immaterieel Erfgoed

Groningens Ontzet wordt als eerste Groninger traditie bijgeschreven op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland.
Harrie van Ham,  voorzitter van de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken, en burgemeester Peter den Oudsten ondertekenen vrijdag het certificaat waarmee plaatsing van de eeuwenoude Groninger traditie op de Nationale Inventaris een feit is.

Bommen Berend

Groningens Ontzet heeft zijn wortels in de zeventiende eeuw. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd in 1672 van verschillende kanten aangevallen. De stad Groningen werd belegerd door bisschop Bernhard von Galen, ook wel 'Bommen Berend' genoemd. Groningen hield stand en werd ontzet, wat een ommekeer in de strijd tegen de vijanden betekende. Sindsdien wordt dat op 28 augustus gevierd als Groningens Ontzet.