Groninger rechtbank blijft zelfde zaken doen

© Jos Schuurman (FPS)
De rechtbank in Groningen blijft alle soorten rechtszaken uitvoeren. Dat staat in het meerjarenplan van de Nederlandse rechtbanken. De rechtbank in Assen doet vanaf 2020 alleen nog kleinere zaken.
Wat de veranderingen betekenen voor het personeel is nog onduidelijk. 'De komende jaren zullen veel medewerkers te maken krijgen met functieverandering. Bestuurders realiseren zich dat de gevolgen voor veel medewerkers ingrijpend kunnen zijn', staat in
.
De rechtbank wil in toekomst zo weinig mogelijk personeel van buitenaf inhuren.

Assen blijft gedeeltelijk open

In Assen verandert er wel het een en ander. Daar worden in de toekomst alleen nog zaken behandeld waarbij relatief lage straffen zijn geëist. De Nederlandse Orde van Advocaten meende eerder nog dat de hele vestiging zou sluiten.

Uitzondering

De rechtbank Noord-Nederland vormt een uitzondering. Zowel Groningen als Leeuwarden mogen namelijk alle soorten zaken blijven doen. Volgens het plan behandelt nog maar één rechtbank per regio alle soorten strafzaken.
De Raad voor de rechtspraak zegt dat het te duur is om een nieuw onderkomen te vinden voor alle medewerkers uit beide steden op een locatie. Vorig jaar protesteerden medewerkers uit Leeuwarden tegen een mogelijke verhuizing naar Groningen.

Mensen in plaats van gebouwen

'We hebben maatregelen genomen om de werkdruk van rechters te verlichten en de rechtspraak te kunnen moderniseren en tegelijk financieel gezond te blijven', zegt Frits Bakker van de Raad voor de rechtspraak. 'We kiezen voor mensen in plaats van gebouwen, want mensen spreken recht.' `