Is het einde van de Dialoogtafel nabij?

De maatschappelijke organisaties in de Dialoogtafel willen het overlegorgaan de rug toe keren. Ze willen verder als het Groninger Gasberaad, dat zaken gaat doen met Nationaal Coördinator Hans Alders.
Het gasberaad wil praten met Alders over de praktijk van alle dag. Het zou individuele problemen van inwoners van het bevingsgebied moeten oplossen. Volgens Jan Boer van Groninger Dorpen heeft de Dialoogtafel te veel de rol van een adviesorgaan.

Haarvaten

Onder meer natuur- en milieuorganisaties, LTO Noord en woningbouwcorporaties zouden in het Groninger Gasberaad moeten samenkomen. 'Al die maatschappelijke organisaties zitten zo diep in de haarvaten van de Groninger samenleving. Die lenen zich niet om uitsluitend als adviersorgaan te worden gebruikt', vindt Boer.
Een verschil met de Diagloogtafel is dat alle vergaderingen openbaar zouden moeten worden.
Hoe de interne structuur eruit gaat zien, is nog onduidelijk. Evenals wat er moet gebeuren met de huidige voorzitters van de Dialoogtafel Jacques Wallage en Jan Kamminga.

Bodembeweging

Boer verwacht dat de Dialoogtafel niet lang meer in de huidige vorm zal bestaan. 'Donderdag is wellicht de laatste tafelbijeenkomst', denkt hij. Zo zouden gemeenten en de provincie eruit willen stappen. Eerder ging de Groninger Bodem Beweging al weg uit het overlegorgaan. Die wil Boer weer uitnodigingen voor het gasberaad.
Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders heeft nog niet gereageerd.