Pagedal Stadskanaal biedt opnieuw onderdak aan asielzoekers met verblijfsstatus

© FPS / Jos Schuurman
Op recreatiepark Pagedal in Stadskanaal worden vanaf 21 september minstens 500 asielzoekers opgevangen. Het gaat hierbij om gezinnen en alleenstaanden met een verblijfsstatus, die nu nog in azc's wonen.
De tijdelijke opvang duurt tot 10 december. Het gaat om maximaal 538 mensen. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat dat maximum 'waarschijnlijk wel wordt gehaald'.

Net als vorig jaar

Ook vorig jaar september bood de gemeente Stadskanaal tijdelijk onderdak aan asielzoekers met een verblijfsvergunning, die nog geen woning konden vinden.

Afspraken gemaakt

Net als toen hebben de gemeente, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en Pagedal voor de nieuwe opvang duidelijke afspraken gemaakt. Belangrijkste onderwerpen daarbij zijn de 24-uurs begeleiding door het COA, de veiligheid, gezondheidszorg en scholing.

Doorstroming stagneert

Door onder andere de oorlog in Syrië trekken veel vluchtelingen naar Nederland en de rest van Europa. Vanwege de hoge instroom van asielzoekers is het COA op zoek naar tijdelijke huisvesting, omdat ook de doorstroming van mensen met een verblijfsstatus stagneert.
Op dit moment zitten er zo'n 12.500 mensen in de Nederlandse AZC's.

Informatiemarkt

Omwonenden, bedrijven en wijkraden zijn uitgenodigd voor een informatiemarkt op dinsdag 8 september tussen 19.00 en 21.00 uur. Op deze avond zijn vertegenwoordigers van het COA en de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden.