'Stad informeert mensen onvoldoende over verdwijnen OV uit binnenstad'

© Jos Schuurman / FPS
Stadjers en mensen die buiten de stad wonen zijn onvoldoende geïnformeerd over het verdwijnen van openbaar vervoer uit de binnenstad en de mogelijkheid om daar invloed op uit te oefenen.
Dat zeggen de fracties van het CDA, SP en Stadspartij in de stad. De gemeente heeft in augustus eenmalig in de Gezinsbode een bericht geplaatst, waarin de plannen voor de binnenstad kort staan uitgelegd. Dat is volgens de fracties te weinig.

Moeilijke tekst

In het artikel werd verwezen naar het bestemmingsplan van 75 pagina's, wat volgens de fracties voor veel mensen moeilijk te begrijpen is.
'Laaggeletterden, mensen op hoge leeftijd en inwoners uit een andere cultuur kunnen dit moeilijk begrijpen en voor hen is het daarom bijna onmogelijk om van het inspraakformulier gebruik te maken.'

Van buiten de stad

Ook mensen die van buiten de stad met het OV naar de binnenstad komen moeten op een andere manier geïnformeerd worden, vinden de fracties.
CDA, Stadspartij en de SP hebben hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van B & W. Wanneer de bussen uit de binnenstad verdwijnen, is nog niet bekend.