Meer mishandelde ouderen melden zich

© Flickr/Neil Moralee (Creative Commons)
Het aantal meldingen van ouderenmishandeling in onze provincie is tussen 2012 en 2014 verdriedubbeld. Waren er in 2012 nog 25 ouderen die zich melden bij het Steunpunt Huiselijk Geweld, vorig jaar waren dat er 81.
Volgens het Groninger gemeentebestuur zijn er niet significant meer ouderen mishandeld, maar weten ze steeds vaker het steunpunt te vinden.

Voorlichting

Zo gaf het steunpunt onder meer voorlichting aan medewerkers van verschillende zorginstanties, zoals de thuiszorg en mantelzorginstanties. Ook is er een Provinciaal Platform opgericht voor ouderenadviseurs en maatschappelijk werkers om ouderenmishandeling sneller te signaleren.
Landelijk worden jaarlijks 200.000 ouderen slachtoffer van mishandeling.