Europees geld voor noordelijk midden- en kleinbedrijf

Achttien projecten in Noord-Nederland hebben een Europese subsidie ontvangen voor innovatie en duurzaamheid. In totaal gaat het om een bedrag van ruim 4,3 miljoen euro.
Dat heeft het Samenwerkingsverband Noord-Nederland besloten. Een onafhankelijke commissie met deskundigen uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen heeft het SNN geadviseerd over welke projecten in aanmerkingen zouden moeten komen.
Het Gronings farmaceutisch bedrijf Syncom kreeg het grootste bedrag. Deze firma kreeg 600.000 euro voor de ontwikkeling van een medicijn, waarmee de ziekte van Parkinson kan worden behandeld.