Kamp tegen Veenkoloniën: 'Jullie moeten maar bezwaar maken tegen windparken'

© Jos Schuurman FPS / Rijksoverheid.nl
Minister Kamp van Economische Zaken weet van geen wijken als het gaat om de bouw van grote windparken in de Veenkoloniën. Ze komen er op de plekken die zijn aangewezen. 'Wij moeten onze doelstelling halen', zo zegt Kamp.
De minister zei dit donderdagavond in een debat in de Tweede Kamer. Een deel van de Kamer, waaronder het CDA en de SP, vroegen hem om in De Veenkoloniën meer rekening te houden met het ontbreken van draagvlak. Ook de verdeling van de lusten en lasten is voor de politiek een zwaarwegend punt, schrijft RTV Drenthe.

'Ik ga nu niets meer veranderen'

Maar Henk Kamp vindt dat hij alle procedures goed heeft doorlopen en naar alle partijen heeft geluisterd. 'Wij zullen die 6000MW voor Nederland moeten realiseren. Drenthe is geen uitzondering. Daar heb ik een inpassingsplan voor gemaakt. Dat wordt uitgewerkt en komt in november naar buiten. Ik ga nu niets veranderen.'

'Maak maar bezwaar tegen windparken

'
Voor de kwestie Drouwenermond vraagt de politiek de aandacht. Het dorp komt straks rondom in de windturbines te staan. Maar ook daarvan zegt de minister dat dit wordt uitgevoerd. 'Inwoners van de Veenkoloniën moeten maar bezwaar maken tegen de komst van windparken als ze het er niet mee eens zijn. Dan zal ik daarna weer reageren.'
Bezwaar maken kan vanaf eind november. Dan liggen de milieueffectrapportage, MER, en de vergunning klaar om te bekijken.

Zonne-energie is geen alternatief

Vanuit de Veenkoloniën zijn alternatieven aangedragen, zoals de aanleg van zonneparken. Maar ook daar ziet minister Kamp geen brood in. Ze zijn te duur, vragen veel ruimte en de doelstelling om in 2020 6000 Megawatt aan duurzame energie te produceren wordt niet gehaald.
Inmiddels is een door het Rijk aangestelde gebiedscoördinator aan het werk in Drenthe om te zorgen voor meer voorstanders van windparken. Daarbij wordt ook gekeken naar de manier waarop de omgeving mee kan profiteren van de opbrengsten van windenergie.