Stadskanaal akkoord met woonvisie: sloop 600 huizen

Het had heel wat voeten in de aarde, maar de gemeente Stadskanaal heeft na maandagavond een visie op het woningmarktbeleid voor de komende tien jaar: de sloop van 600 woningen.
Eerder dit jaar werd de zogenoemde woonvisie van het college van burgemeester en wethouders nog als te 'mager' beoordeeld.

Voorraad terugbrengen

'Er is een demografische ontwikkeling gaande die we niet kunnen negeren', zegt de wethouder Peter Gelling. 'We moeten de woningvoorraad terugbrengen. We leven bovendien in een economisch kwetsbare regio. We gaan daarom ook inzetten op de betaalbaarheid van woningen.'

Plieger

Het document was een van de redenen waarom Roelof Plieger in april terugtrad als wethouder van Stadskanaal. Hij werd bij de behandeling van de visie teruggestuurd om de woonvisie aan te passen. Plieger stelde daarop dat 'de jas van wethouder hem niet paste'.

Dossier

Wethouder Peter Gelling (Gemeentebelangen) heeft het dossier sindsdien in zijn portefeuille. Gelling stelt dat hij in de woonvisie heeft geprobeerd recht te doen aan de vele vragen van de vorige keer. 'Er kunnen dingen veranderen, het is geen statisch document.'

Ouderen in de kou?

Kritiek op de visie is er nog wel. Raadslid Klaas Pals (D66) spreekt over 'ferme taal, maar te weinig inhoud'. Volgens Pals komt een kwetsbare groep ouderen met dit beleid in de kou te staan. De SP meent dat de bevolkingskrimp als excuus wordt gebruikt om het slopen van sociale huurwoningen in Stadskanaal goed te praten. 'Ook wordt de woningnood groter voor mensen met een smalle beurs.'

600 woningen slopen

Met uitzondering van deze twee oppositiepartijen, is de voltallige gemeenteraad akkoord gegaan met het vernieuwde beleid tot 2025. In dat jaar verwacht Stadskanaal een overschot van 600 woningen te hebben. Daarom gaan de komende tien jaar gemiddeld 60 huizen per jaar tegen de vlakte.