Raad van State behandelt beroep tegen gaswinningsbesluit

De Raad van State behandelt donderdag het beroep van Groningers en milieuorganisaties tegen het gaswinningsbesluit van minister Kamp.
Omstreden

Groningen Centraal!, Groninger Bodem Beweging, Milieudefensie, de Natuur en Milieufederatie Groningen en de Waddenvereniging tekenden samen met een aantal particulieren begin dit jaar
tegen het omstreden besluit, waarin de gaswinning in Groningen ver boven het veilig geachte winningsniveau blijft.

Veiligheid

Om de veiligheid van de Groningers te vergroten, verdere schade aan huizen en natuur te voorkomen en de omschakeling naar duurzame energie een impuls te geven willen de organisaties dat de gaswinning veel verder omlaag gaat.
Vorige week werd in een historische zaak de NAM al op de vingers getikt over het compenseren van de waardedaling van de woningen in het aardbevingsgebied.

Verder verlagen

De organisaties verzoeken de Raad van State nu ook om het besluit van Minister Kamp terug te draaien en dat de gaswinning verder verlaagd wordt. Dat is volgens de organisaties de enige manier om de veiligheid van de Groningers te garanderen.

Beroep

Halverwege januari tekenden de organisaties beroep aan tegen het winningsbesluit van minister Kamp. Hierbij beroepen ze zich op het Europese verdrag van de rechten van de mens, de Grondwet en de Natuurbeschermingswet.
In het besluit van de minister stond dat er in 2015 39,4 miljard m3 aan gas mocht worden gewonnen. Onder publieke druk werd dit in juni verlaagd naar 30 miljard m3. Maar de organisaties handhaafden na dit besluit hun bezwaar omdat ook dit winningsniveu niet veilig is.