Miljoenentekort dreigt voor Faculteit der Letteren RUG

© Flickr/Bert Kaufmann (Creative Commons)
De Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen dreigt de komende jaren voor miljoenen euro's in de rode cijfers te belanden. Een woordvoerder van de RUG bevestigt dit naar aanleiding van een bericht van de Universiteitskrant.
Tot nu toe werd rekening gehouden met een tekort van enkele tonnen. In 2018 zou de faculteit weer zwarte cijfers schrijven, maar dat
. Dit komt onder meer doordat 'Letteren' minder rijksgeld krijgt door een gewijzigd verdeelmodel.

Acht miljoen tekort

Bij ongewijzigd beleid loopt het tekort over vier jaar op tot acht miljoen euro. Op extra financiële steun van het universiteitsbestuur hoeft de faculteit niet te rekenen, want elke afdeling is verantwoordelijk voor haar eigen begroting.
Het faculteitsbestuur zal daarom ingrijpend moeten bezuinigen. Het is nog niet bekend welke maatregelen worden genomen. Daarover wordt binnenkort gesproken binnen de faculteitsraad.