Provincie wil gemeenten helpen met vluchtelingen

Commissaris van de Koning Max van den Berg gaat met alle 23 burgemeesters in onze provincie praten over de vluchtelingenproblematiek.
De burgemeesters worden door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bestookt met de vraag om noodopvang en asielzoekerscentra. Van den Berg wil daar als provinciebestuurder een lijn in brengen en het proces op gang houden.


Uitzonderingen

'We vinden dat we dit niet alleen aan gemeentes kunnen overlaten', zegt de commissaris van de Koning. Het provinciebestuur gaat de burgemeesters helpen met verscheidene zaken. Te denken valt aan tijdelijke ontheffingen, busvoorzieningen of uitzonderingen op bestemmingsplannen.

Geld

Indien nodig wil de provincie bijspringen als gemeenten te weinig geld hebben om vluchtelingen op te vangen. We zullen met elkaar bekijken welke middelen nodig zijn en daar verstandig proberen ruimte voor te scheppen.'
'Het belangrijkst is dat mensen voelen dat ze er niet alleen voor staan', vindt Van den Berg. 'We moeten praktisch proberen te helpen en kijken wat dat kan opleveren.' Aan de gesprekken doet ook het COA mee.