RvS: Natuurvergunning kolencentrale RWE Eemshaven is in orde

De kolencentrale van RWE in de Eemshaven mag blijven draaien. De Raad van State heeft de bezwaren tegen de natuurvergunningen voor de centrale verworpen.
Met deze beslisssing van de hoogste bestuursrechter in ons land komt een einde aan een jarenlange strijd van natuur- en milieuorganisaties tegen de kolencentrale.

CO2-uitstaat

De vergunningen zijn afgegeven door de provincies Groningen, Friesland en Drenthe en de staatssecretaris van Economische Zaken. De Waddenvereniging, Greenpeace en Stichting Natuur en Milieu zijn tegen de centrale in de Eemshaven, omdat zij vinden dat de CO2-uitstoot schadelijk is voor het Waddengebied. Enkele Duitse gemeenten sloten zich om dezelfde reden aan bij de milieuorganisaties.

Huiswerk overdoen

In 2011 kregen de milieuorganisaties nog gelijk van de Raad van State. De toenmalige natuurvergunningen werden ongeldig verklaard. Dat betekende dat de overheden hun huiswerk moesten overdoen. In 2012 werden voor de tweede keer natuurvergunningen afgegeven en opnieuw werden ze door de milieuorganisaties aangevochten.

Kwikuitstaat

In 2014 deed de Raad van State een tussenuitspraak. Veel bezwaren werden ongegrond verklaard, maar de Raad vond wel dat er meer onderzoek moest worden gedaan naar de gevolgen voor de Natura 2000-gebieden 'Lieftinghsbroek'en 'Drouwenerzand'. Hetzelfde geldt voor de kwikuitstoot van de centrale.
Bij beide aspecten oordeelt de Raad van State dus dat de gevolgen beperkt zijn, of afwezig.