'Hier staat een getergd directeur die strijdt voor zijn personeel'

De stichting veiligheidszorg Noord, die stadswachten en beveiligers levert, wordt in haar voortbestaan bedreigd, omdat ze de gemeente Groningen als klant verliest. Dat zei directeur Remco Kouwenhoven woensdagmiddag bij de bespreking van dit onderwerp door de Groningse gemeenteraad.
Strijd

'Hier staat een getergd directeur, die strijdt voor de positie van zijn personeel. De gemeente Groningen behandelt ons als een gewoon bedrijf, maar wij zijn geen gewoon bedrijf'', zo hield Kouwenhoven de raadsleden voor.
Kouwenhoven doelt daarbij op het grote aantal langdurig werklozen dat via de stichting aan een baan is gekomen.

De helft

Groningen is veruit de belangrijkste klant van Veiligheidszorg Noord. Ongeveer vijftig van de honderd medewerkers werken in deze gemeente. Per 1 maart 2016 wil de gemeente Groningen het werk anders organiseren. Deels ingegeven door bezuinigingen, deels omdat er onvoldoende vertrouwen is in de toekomst van de stichting.

Geen reserve

Burgemeester Peter den Oudsten richtte zicht tijdens de commissie rechtstreeks tot directeur Kouwenhoven: 'Ik snap dat u opkomt voor uw personeel, maar we moeten constateren dat uw organisatie onvoldoende vet op de ribben heeft. Er is geen enkele reserve.'
Het personeel dat nu in Groningen werkzaam is als stadswacht behoudt zo veel mogelijk zijn of haar baan, zo verzekerde burgemeester Den Oudsten: 'Wij willen deze overgang sociaal laten verlopen.' Bedrijven die het werk overnemen moeten bijvoorbeeld mensen overnemen. Ook neemt de gemeente zelf een aantal mensen in dienst.

De goede kant op

Kouwenhoven erkent dat de financiële positie van Veiligheidszorg Noord niet rooskleurig is, maar wijst erop dat het weer de goede kant op gaat: 'We maken weer een beetje winst, maar als de gemeente Groningen wegvalt zal het heel moeilijk worden om ons hoofd boven water te houden. Ik vrees vooral voor het personeel dat werkzaam is in de andere Groninger gemeenten.'

Oplossing

De kans dat het Groninger stadsbestuur nog op andere gedachten wordt gebracht is overigens niet groot. Veel raadsfracties steunen het voornemen om het werk op een andere manier te organiseren. Wel vinden veel partijen dat er een oplossing moet worden gevonden voor het personeel dat zijn baan dreigt te verliezen.