Oldambt start nieuwe procedure voor Wereldbazar

Flickr / Creative Commons
Flickr / Creative Commons
De gemeente Oldambt is een nieuwe procedure gestart om de bouw van de Wereldbazar in Winschoten mogelijk te maken. In juli verwees de Raad van State het eerdere plan nog naar de prullenbak.
De hoogste bestuursrechter
dat het in strijd was met de provinciale regels, ondanks dat de provincie zelf toestemming gaf om de bazar te bouwen.

Tijd winnen

Het college van burgemeester en wethouders heeft deze week besloten de nieuwe omgevingsvergunning en het nieuwe bestemmingsplan tegelijk aan de raad voor te leggen. Op die manier hoopt het college wat tijd te winnen, maar uiteindelijk zal de hele procedure - inclusief bezwaartermijnen - nog een half jaar in beslag nemen. De ondernemers zijn al negen jaar bezig.
'Hoe sneller we kunnen bouwen, hoe beter', zegt initiatiefnemer Jimmy Güren over de nieuwe stap die nu gezet is.

Goed en zorgvuldig

Wethouder Laura Broekhuizen zegt dat de gemeente 'vol goede moed' aan de nieuwe procedure begint. 'Dit moet goed, dit moet zorgvuldig en hopelijk zijn we dan over 26 weken klaar.'

Vijfhonderd kleine winkeltjes

Aan het water van de Rensel willen Güren en zijn partner Petra van Gaanderen een weekendmarkt à la Beverwijk bouwen, met ruimte voor vijfhonderd kleine winkeltjes. De Wereldbazar moet zorgen voor werkgelegenheid én een extra toestroom van mensen naar de Molenstad.
De gemeenteraad vergadert op 21 september over de nieuwe plannen.