Gematigd optimisme na eerste zitting Raad van State

Nette Kruzenga
Nette Kruzenga
Gematigd optimisme. Dat is de stemming in Groningen na de eerste dag van de marathonzitting van de Raad van State over de gaswinning.
De provincie Groningen, de Veiligheidsregio, gemeenten, gedupeerden en belangenorganisaties willen dat de gaskraan verder of helemaal dicht wordt gedraaid. Bij de verkorte procedure legde de Raad van State al de gaswinning bij Loppersum volledig stil.

Voorzichtig

Die zaak werd gewonnen door Groningen Centraal! Deze politieke partij acht de kans groot dat de Raad van State nog verder ingrijpt. 'Er is een zekere kans dat er een tijdelijke stopzetting van de gehele gaswinning erin zit, maar ik ben heel voorzichtig', zegt Nette Kruzenga.

12 miljard minder

De landsadvocaat liet namens minister Kamp al weten dat er dit jaar al 12 miljard minder kubieke meter gas wordt gewonnen. De advocaat van de NAM wees er tijdens de zitting op dat als gevolg hiervan de kans op aardbevingen is afgenomen.
Directeur Gerald Schotman van het gasconcern voerde niet zelf het woord, maar woonde de zitting wel bij. Hij is onder de indruk. 'Die emotie van de mensen doet wel wat met je.'
Vrijdag verder
De zitting gaat vrijdag de tweede dag in. Daarbij gaan de rechters van de Raad van State alle betrokken partijen uitgebreid aan de tand voelen.
Normaal gesproken volgt de uitspraak over zes weken. De verwachting is dat de Raad van State gezien de complexiteit van de gasproblematiek langer nodig heeft.