Na jachtseizoen is nu ook het Meldpunt Jachtincidenten geopend

© Hans Olofson / Flickr
De Partij voor de Dieren heeft ook dit jaar het 'Meldpunt Jachtincidenten Groningen' in het leven geroepen. Bij dit digitale meldpunt kunnen mensen jachtmisstanden en overlast of intimidatie door jagers melden.
Dierenleed

Sinds half augustus mag er weer door jagers op konijnen en wilde eenden worden geschoten. Vanaf half oktober mag dat ook op hazen, fazanten en duiven. Deze 'plezierjacht' is volgens de partij jaarlijks de oorzaak van veel dierenleed en hinder voor passanten en omwonenden.

Aandringen maatregelen

Met de gegevens die verzameld worden, kan de partij inventariseren hoe de situatie in Groningen er voor staat en kunnen ze blijven aandringen op maatregelen bij gemeenten, provincie en het Rijk.
Volgens de Partij voor de Dieren wordt in Nederland jaarlijks op twee miljoen vogels en zoogdieren geschoten door 30.000 actieve jagers. Uit onderzoek van de partij is gebleken dat tachtig procent van de Nederlandse bevolking tegen plezierjacht is.