NAM onderzoekt zwaartekracht in Groningenveld

De NAM begint zaterdag met een nieuwe zwaartekrachtmeting op 92 locaties boven het Groningen-gasveld.
Dit is een van de manieren waarop de NAM de ondergrond nauwkeurig in kaart wil brengen. Afwijkingen in de zwaartekracht tussen de ene locatie en de andere zeggen namelijk iets over de samenstelling van die ondergrond.


Ondergrond in kaart brengen

Met het onderzoek naar de zwaartekracht wil de NAM meer leren over de gevolgen van gaswinning op water, dat drie kilometer diep zit. De NAM wil weten of dit water door de drukafname in het gasveld naar het gasveld toestroomt.

92 punten worden drie keer gemeten

De onderzoekers meten de zwaartekracht op 92 plekken met drie sensoren in metalen cilinders. Elke meting neemt ongeveer een uur in beslag. Getijden, waterstanden en verkeer beïnvloeden de metingen. Daarom wordt op elke plek twee tot drie keer gemeten op verschillende momenten.

Vier eerdere metingen

Er zijn tot nu toe vier zwaartekrachtmetingen uitgevoerd boven het Groningen-gasveld: in 1978, 1984, 1988 en 1996. Deze nieuwe meting maakt het mogelijk een 'time-lapse' van de zwaartekracht te maken. Ten opzichte van de vorige metingen is het aantal meetlocaties sterk uitgebreid. NAM heeft voor ogen om de zwaartekrachtmeting over ongeveer vijf jaar te herhalen.
De eerste resultaten worden begin 2016 verwacht.