Stadjers verzamelen welkomstpakketten voor vluchtelingen

Een groep Stadjers wil vluchtelingen, die naar Groningen komen, op een bijzondere manier welkom heten.
Via de Facebookpagina 'Groningen verwelkomt vluchtelingen' roepen ze mensen op om een welkomstpakket samen te stellen.

Verwenpakket

De inhoud van het pakket is aan regels gebonden. Het is de bedoeling dat er een Groninger koek in zit en ook bijvoorbeeld een tekening of een knutselwerkje. De initiatiefnemers willen dat het een echt 'verwenpakket' wordt. Volgens het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is er voldoende kleding, dus daar is geen behoefte aan.

Manifestatie

De pakketjes kunnen maandagavond worden ingeleverd op het Waagplein. Op de Grote Markt wordt dan de manifestatie 'Vluchtelingen Welkom' gehouden. Daar worden 1500 mensen verwacht.
Naar de Facebookpagina Groningen verwelkomt vluchtelingen