Basisscholen Oldehove willen fuseren

© Google Street View
Openbare basisschool Jan Bierma en christelijke basisschool De Wingerd in Oldehove willen samengaan. De fusie moet zoals het nu lijkt op 1 augustus 2016 haar beslag krijgen.
Uit onderzoek onder ouders en leerkrachten blijkt dat er een breed draagvlak is voor het samengaan van beide scholen, die vallen onder de schoolbesturen Penta Primair (christelijk) en Westerwijs (openbaar).
In de nieuwe constructie zou de Jan Biermaschool verdwijnen en komt de fusieschool onder het bestuur van Penta Primair te vallen.
Het komende jaar gaan de schoolbesturen onderzoeken hoe de fusie het beste vormgegeven kan worden.