Bijna helft inwoners bevingsgebied wil weg

Veertig procent van de bewoners van het aardbevingsgebied wil verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Dialoogtafel onder ruim vierduizend inwoners van negen Groninger gemeenten.
Landelijk overweegt 29 procent van de mensen te verhuizen. In het aardbevingsgebied ligt dat percentage dus behoorlijk hoger.

Aardbevingen zat

De mensen die willen verhuizen zijn de aardbevingen en de gevolgen daarvan zat, blijkt uit het onderzoek. Veel mensen staan dan ook open voor een goede opkoopregeling.
Als de wonig bevingsbestendig wordt gemaakt, blijft de meerderheid wel graag in de eigen woning wonen

'Tijd voor herstel'

'De resultaten van dit onderzoek geven nogmaals aan dat onze zorgen over de effecten van de aardbevingen meer dan terecht zijn. Groningers maken zich grote zorgen. De Nationaal Coördinator Groningen moet de negatieve spiraal die is ontstaan als gevolg van de aardgaswinning ombuigen in herstel en positieve kansen voor Groningen', zegt burgemeester van Slochteren Geert-Jan ten Brink. Hij was vanuit de Dialoogtafel ook betrokken bij het onderzoek.

Bewonersbijeenkomsten

Een kwart van de mensen heeft aangegeven mee te willen werken aan verder onderzoek. De Dialoogtafel organiseert daarom in oktober en november vijftien bijeenkomsten om te praten met inwoners van het bevingsgebied. Ze krijgen daarvoor een persoonlijke uitnodiging.