Koning Willem-Alexander noemt Groningen in Troonrede

De problematiek rond de gaswinning in onze provincie is dit jaar expliciet benoemd in de Troonrede. Koning Willem-Alexander wijdde in zijn jaarlijkse voordracht op Prinsjesdag één alinea aan Groningen.
'Eerder dit jaar is besloten minder gas te winnen in Groningen vanwege de aardbevingen. De Nationaal Coördinator Groningen stelt samen met de inwoners van het gebied een plan op voor de versterking van woningen', sprak hij.

Nieuwe vormen van energie

'De verminderde beschikbaarheid van gas maakt de afspraken uit het Energieakkoord over de ontwikkeling van nieuwe vormen van energie extra belangrijk. In december 2015 brengt het kabinet een rapport uit met een strategische visie op de energievoorziening in Nederland', aldus Willem-Alexander.

'Geen afwachtende houding'

De koning zei verder onder meer dat Europa de instroom van vluchtelingen moet beperken en dat zij beter over de lidstaten moeten worden verdeeld. 'De vluchtelingenstroom groeit en duldt geen afwachtende houding. De huidige situatie creëert spanningen in Europa.'

'Geen aanleiding om achterover te leunen'

Het eerste deel van de Troonrede ging vooral over het herstel van de economie. 'Nederland staat er in sociaal-economisch opzicht relatief goed voor,' zei de koning, 'maar er is geen aanleiding om achterover te leunen. Daarvoor is de werkloosheid nog te hoog.'