Winsum denkt na over bouw asielzoekerscentrum

De gemeente Winsum denkt over de bouw van een nieuw asielzoekerscentrum. Het college wil graag meewerken aan de opvang van asielzoekers.
Ook tijdelijke huisvesting in leegstaande woningen is een mogelijkheid. 'Alle opties staan open', vertelt wethouder Marc Verschuren. Hij wil samen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kijken naar de mogelijkheden.

Geen noodopvang

'We kunnen geen noodopvang bieden want Winsum heeft geen grote leegstaande gebouwen', vertelt Verschuren. Vele sportclubs zijn actief in de sporthal en ook andere grote accomodaties worden gebruikt.
De wethouder denkt na over de bouw van een azc voor minimaal 400 bewoners. 'Wij zijn nu aan het inventariseren welke locaties daarvoor geschikt zijn. De gemeente heeft grond waar een gebouw kan worden gerealiseerd'.

Niet hier!

De wethouder verwacht wel weerstand als er een azc komt. Maar hij denkt dat het merendeel van de mensen voor is. 'Zeker in het begin zullen mensen angstig zijn. Maar het is ook vaak zo dat als een azc weg moet de omwonende het jammer vinden dat die mensen weg moeten' aldus Verschuren.
Een azc kan volgens de gemeente in een paar weken gerealiseerd worden. De gemeente wil zodra de plannen concreet zijn deze voorleggen aan de inwoners.
Dinsdag gaat de gemeente Winsum in gesprek met het COA over de opvang van asielzoekers.