Groningen Shipyard komt niet onder boete uit

© Jos Schuurman/FPS
Groningen Shipyard moet definitief een boete van ruim 1,3 miljoen euro betalen. Dat heeft de Raad van State bepaald.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid legde de boete in 2013 op, omdat de scheepswerf in Waterhuizen geen vergunning voor 167 Roemeense werknemers had aangevraagd.

Detacheringsbedrijf

Het bedrijf meende dat werkvergunningen niet nodig waren, omdat de Roemenen via een Cypriotisch detacheringsbedrijf waren ingehuurd. Maar de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) stelde na onderzoek vast dat de Roemenen feitelijk in dienst van de scheepswerf waren.

EU

Dit speelde in de periode 2011-2012. Roemenië was toen al lid van de Europese Unie, maar inwoners van dat land mochten toen nog niet zonder vergunning in Nederland aan het werk.

In beroep

Groningen Shipyard vocht de boete aan bij de rechtbank in Groningen en kreeg daar in eerste instantie gelijk. Het ministerie ging in beroep bij de Raad van State en trekt alsnog aan het langste eind.

Betalingsregeling

Advocaat Michel Janssen van Groningen Shipyard laat weten dat het bedrijf 'erg teleurgesteld' is over de uitspraak. Janssen gaat bedenken of het zin heeft om de boete op grond van nieuwe argumenten nogmaals aan te vechten.
De scheepswerf kan de boete niet in één keer betalen en heeft inmiddels een betalingsregeling getroffen met het ministerie.