'Opvang vluchtelingen Blauwestad heeft geen effect op kavelverkoop'

© Jos Schuurman / FPS
De in Blauwestad geplande noodopvang voor maximaal duizend vluchtelingen heeft geen invloed op de kavelverkoop rond het Oldambtmeer.
Dat zegt gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie) van de provincie Groningen.

PVV

Staghouwer reageerde woensdagmiddag tijdens een commissievergadering van Provinciale Staten op een vraag van Ronald Kaatee van de PVV. Die wilde weten wat het effect van de komst van de vluchtelingenopvang is op de verkoopbaarheid van kavels in Blauwestad.

Luxe landgoedwoningen

Op de plek, waar de tijdelijke noodopvang moet komen, zijn op papier luxe landgoedwoningen geschetst: de Blauwestadwijk Het Wold. Volgens Staghouwer is de kavelverkoop in Blauwestad (die al tijden bijna stil ligt) momenteel gericht op een andere plek rond het meer.
'De kern waarin verkocht wordt op dit moment, is aan de westkant van Blauwestad', zei Staghouwer. 'En dat hebben we ook voor de zomer met de Staten gewisseld, waar wij de ontwikkelingskansen zien. En daar wordt momenteel in geïnvesteerd. En niet aan de Reiderwolder kant.'

Terughoudend

Bewoners van het woon- en watergebied reageerden deze week terughoudend op het nieuws over de noodopvang ten zuiden van Beerta. 'Met de komst van een noodopvang bevorder je de verkoop echt niet', zei Harold de Groot van de bewonerscommissie Blauwestad.

Hooguit een jaar

De gemeente Oldambt klopte deze week aan bij de provincie om de grond in Blauwestad tijdelijk beschikbaar te stellen voor noodopvang van vluchtelingen. Oldambt was op haar beurt benaderd door het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA).
De gemeente en het COA hebben afgesproken dat de noodopvang in elk geval een half jaar mag blijven staan en eventueel nog een tweede periode van zes maanden. Donderdag houdt de gemeente een informatiebijeenkomst voor de inwoners.