Jongeren bestormen Harense politiek

De Jongerenraad Haren in oprichting is op zoek naar kandidaten en voert deze weken campagne op alle middelbare scholen in Haren.
Eerdere pogingen om een jongerenraad in Haren op te richten, liepen dood op een besluit van de gemeenteraad van Haren. Die had twijfels over de stabiliteit en continuïteit van zo'n raad, en zag op tegen de kosten. Het huidige college van B&W heeft wel toestemming gegeven.

Negen frisse jongeren

Abush ter Maat (21) is benoemd tot voorzitter van de jongerenraad en staat te popelen om te beginnen. 'De bedoeling is dat er negen frisse jongeren in de raad komen', stelt Ter Maat.

Scheve verhouding

Volgens hem gaat de aandacht in Haren vooral naar de wat oudere doelgroep. 'Haren is een gemeente die uit voornamelijk forensen bestaat. Maar de groep ouderen die hier veel aandacht krijgt, is net zo groot als de groep jongeren. Dat lijkt me een scheve verhouding. Toekomst maken zonder diegenen die de toekomst zijn, lijkt mij een lastig verhaal.'